Hosting

Hosting

Đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ lưu trữ website, hosting chất lượng cao, giá rẻ. Máy chủ cấu hình cao, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.

Bảng giá hosting

Start

70,000
Bóng đá nhà hôm nay VNĐ/ Tháng

Start plus

110,000
Bóng đá nhà hôm nay VNĐ/ Tháng

Silver

160,000
VNĐ/ Tháng

Silver Plus

199,000
VNĐ/ Tháng

Gold

250,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng600MB1000MB1500MB2000MB2500MB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền12345
Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
Uptime99%99%99%99%99%
Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sub domain12345
My SQL 12345
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua
Start

70,000
Bóng đá nhà hôm nay VNĐ/ Tháng

Start plus

110,000
Bóng đá nhà hôm nay VNĐ/ Tháng

Silver

160,000
Bóng đá nhà hôm nay VNĐ/ Tháng

Silver Plus

199,000
VNĐ/ Tháng

Gold

250,000
Bóng đá nhà hôm nay VNĐ/ Tháng

Dung lượng600MB1000MB1500MB2000MB2500MB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền12345
Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
Uptime99%99%99%99%99%
Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sub domain12345
MS SQL Server02345
My SQL 12345
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

Bóng đá nhà hôm nayHosting Linux

Start

Giá: 70,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 600MB

Tên miền: 1

Bóng đá nhà hôm nayHỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 1

My SQL: 1

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Start plus

Giá: 110,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1000MB

Tên miền: 2

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Bóng đá nhà hôm naySub domain: 2

My SQL: 2

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Silver

Giá: 160,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1500MB

Bóng đá nhà hôm nayTên miền: 3

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Bóng đá nhà hôm naySao lưu tự động: Miễn phí

Bóng đá nhà hôm naySub domain: 3

My SQL: 3

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Silver Plus

Giá: 199,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2000MB

Bóng đá nhà hôm nayTên miền: 4

Bóng đá nhà hôm nayHỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Bóng đá nhà hôm nayUptime: 99%

Bóng đá nhà hôm naySao lưu tự động: Miễn phí

Bóng đá nhà hôm naySub domain: 4

My SQL: 4

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Gold

Giá: 250,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2500MB

Tên miền: 5

Bóng đá nhà hôm nayHỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Bóng đá nhà hôm naySub domain: 5

My SQL: 5

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Bóng đá nhà hôm nayHosting Windows

Start

Giá: 70,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Bóng đá nhà hôm nayDung lượng: 600MB

Tên miền: 1

Bóng đá nhà hôm nayHỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 1

MS SQL Server: 0

My SQL: 1

Bóng đá nhà hôm nayThanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Start plus

Giá: 110,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1000MB

Tên miền: 2

Bóng đá nhà hôm nayHỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Bóng đá nhà hôm naySub domain: 2

Bóng đá nhà hôm nayMS SQL Server: 2

My SQL: 2

Bóng đá nhà hôm nayThanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Silver

Giá: 160,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1500MB

Bóng đá nhà hôm nayTên miền: 3

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Bóng đá nhà hôm naySao lưu tự động: Miễn phí

Bóng đá nhà hôm naySub domain: 3

MS SQL Server: 3

My SQL: 3

Bóng đá nhà hôm nayThanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Silver Plus

Giá: 199,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2000MB

Bóng đá nhà hôm nayTên miền: 4

Bóng đá nhà hôm nayHỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 4

Bóng đá nhà hôm nayMS SQL Server: 4

My SQL: 4

Bóng đá nhà hôm nayThanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Gold

Giá: 250,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2500MB

Bóng đá nhà hôm nayTên miền: 5

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Bóng đá nhà hôm nayUptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 5

MS SQL Server: 5

My SQL: 5

Bóng đá nhà hôm nayThanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Miền Bắc 0986.456.288

Miền Nam 0922.6262.88